Bamboo - Determination of physical and mechanical properties -Part 1: Requirements

J.J.A. Janssen (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

9 Downloads (Pure)

Samenvatting

ISO 22157-1:2004 specifies test methods for evaluating the following characteristic physical and strength properties for bamboo: moisture content, mass per volume, shrinkage, compression, bending, shear and tension.
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bamboo - Determination of physical and mechanical properties -Part 1: Requirements'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit