Bamboe als bouwmateriaal in Nederland

J.J.A. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

INBAR, het internationale netwerk voor bamboe en rotan, is er in geslaagd om IS0 normen tot stand te brengen over bamboe als bouwmateriaal. Primair zijn deze norrnen bedoeld voor ontwikkelingslanden, maar in Nederland is er een groeiende belangstelling voor bamboe als constructief bouwmateriaal. Er is uitleg nodig hoe deze IS0 normen gebruikt kunnen worden in samenhang met NEN 6760. Dit artikel schetst de mogelijkheden van bamboe als constructief materiaal, behandelt de IS0 normen, legt een verband tussen deze normen en NEN 6760, en geefl aanwijzingen voor de constructeur.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-6
Aantal pagina's3
TijdschriftDe Houtconstructeur
Volume12
Nummer van het tijdschrift32
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit