Ballistocardiographic artifacts in PPG imaging

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Ballistocardiographic artifacts in PPG imaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen