Ball-path inference based on a combination of audio and video clues in tennis video sequences

W. Lao, Jungong Han, P.H.N. With, de

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ball-path inference based on a combination of audio and video clues in tennis video sequences'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen