Ball localization and tracking in a highly dynamic table soccer environment

R.J.M. Janssen, M.P. Verrijt, J.J.T.H. Best, de, M.J.G. Molengraft, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
8 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Ball localization and tracking in a highly dynamic table soccer environment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen