Balancing Quality and Speed in the Market Approval of Diagnostic Tests: Experiences of South Korea, the UK, and the US

Paul Moritz Wiegmann (Corresponding author), Jaime Bonnin Roca

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere211333
Aantal pagina's3
TijdschriftJAMA Health Forum
Volume2
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 9 jul. 2021

Citeer dit