Balancing profits and costs on trees

S. Coene, C. Filippi, F.C.R. Spieksma, E. Stevanato

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)200-211
TijdschriftNetworks
Volume61
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit