Balancing market pull and technology push

A.P. Nagel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-15
Aantal pagina's4
TijdschriftBedrijfskundig Vakblad
Volume12
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit