Balanced truncation of networked linear passive systems

Xiaodong Cheng (Corresponding author), Jacquelien M.A. Scherpen, Bart Besselink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Balanced truncation of networked linear passive systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen