Balanced multi-perspective checking of process conformance

F. Mannhardt, M. Leoni, de, H.A. Reijers, W.M.P. Aalst, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

71 Citaten (Scopus)
235 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Balanced multi-perspective checking of process conformance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen