Bactericidal coating to prevent early and delayed implant-related infections

F. Jahanmard, M. Croes, M. Castilho, A. Majed, M. J. Steenbergen, K. Lietaert, H. C. Vogely, B. C.H. van der Wal, D. A.C. Stapels, J. Malda, T. Vermonden, S. Amin Yavari (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bactericidal coating to prevent early and delayed implant-related infections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen