Back to the roots of the M/D/s queue and the works of Erlang, Crommelin, and Pollaczek

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

15 Citaten (Scopus)
87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2008

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2008053
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit