Bacatá: a language parametric notebook generator (tool demo)

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Bacatá: a language parametric notebook generator (tool demo)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen