B-tropos : agent-oriented requirements engineering meets computational logic for declarative business process modeling and verification

V. Bryl, P. Mello, M. Montali, P. Torroni, N. Zannone

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'B-tropos : agent-oriented requirements engineering meets computational logic for declarative business process modeling and verification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Computer Science