B-line detection and localization by means of deep learning: preliminary in-vitro results

Ruud J.G. van Sloun, Libertario Demi

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'B-line detection and localization by means of deep learning: preliminary in-vitro results'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen