Axisymmetric free convection boundary-layer flow past slender bodies

H.K. Kuiken

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  47 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Axisymmetric free convection boundary-layer flow past slender bodies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering

  Physics