Axiomatization and deduction rules for the frequency of itemsets

T.G.K. Calders

  Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

  42 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  KwalificatieDoctor in de Filosofie
  Toekennende instantie
  • University of Antwerp
  Begeleider(s)/adviseur
  • Paredaens, Jan, Promotor
  Datum van toekenning1 jan 2003
  Plaats van publicatieAntwerpen
  Uitgever
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit

  Calders, T. G. K. (2003). Axiomatization and deduction rules for the frequency of itemsets. Universiteit van Antwerpen.