Axiomatique des algèbres de Boole

P.J. Albada, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)260-272
TijdschriftBulletin de la Société Mathématique de Belgique
Volume18
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit