Axiomatique de la géométrie hyperbolique

P.J. Albada, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)223-239
TijdschriftBulletin de la Société Mathématique de Belgique
Volume15
StatusGepubliceerd - 1963

Citeer dit