Axial temperatures and electron densities in a flowing cascaded arc

J.J. Beulens, M.J. Graaf, de, G.M.W. Kroesen, D.C. Schram

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

85 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelPlasma processing and synthesis of materials III : symposium held April 17-19, 1990, San Francisco, California, U.S.A.
RedacteurenD. Apelian, J. Szekely
Plaats van productiePittsburgh
UitgeverijMaterials Research Society
Pagina's311-316
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit