Axial solids distribution and bottom bed dynamics of circulating fluidized bed combustor application

R.C. Zijerveld, A. Koniuta, F. Johnsson, A. Marzocchella, J.C. Schouten, C.M. Bleek, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

95 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)97-102
TijdschriftAIChE Symposium Series
Volume93
Nummer van het tijdschrift317
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit