Awakening the synthesizer knob: gestural perspectives

A. Jense, J.H. Eggen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  77 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Awakening the synthesizer knob: gestural perspectives'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen