AvG132a: Deriving a recurrence relation for the longest common subsequence, for the record

A.J.M. Gasteren, van

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit