Availability evaluation of offshore wind energy networks within the Dutch power system

B.W. Tuinema, M. Gibescu, W.L. Kling

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Availability evaluation of offshore wind energy networks within the Dutch power system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering