Autoxidation of p-cresol to p-hydroxy benzaldehyde using CoCl2, CoAPO-5 and CoAPO-11

M.P.J. Peeters, M.C.M. Busio, P. Leijten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

54 Citaten (Scopus)
562 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Autoxidation of p-cresol to p-hydroxy benzaldehyde using CoCl2, CoAPO-5 and CoAPO-11'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen