Autonomous robots using artificial potential fields

P. Dunias

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

2529 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • van den Bosch, Paul, Promotor
  • Kok, Jan, Promotor
Datum van toekenning2 dec 1996
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0200-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit