Automatische segmentering van spraak in difonen

J.P. van Hemert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  Pagina's (van-tot)249-258
  TijdschriftPhilips Technisch Tijdschrift
  Volume43
  Nummer van het tijdschrift9
  StatusGepubliceerd - feb 1987

  Citeer dit