Automatische hydraulische overbrenging m.b.v. 3-fasen wisselstroom : tweede rapport ; testresultaten van het prototype van de overbrenging

A. Hibi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)508-511
TijdschriftAandrijftechniek
Nummer van het tijdschrift8 oktober
StatusGepubliceerd - 1979
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit