Automation in building and construction

F.J.M. Gassel, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

4 Downloads (Pure)

Samenvatting

De komende 30 jaar zal naar verwachting de werkkracht in Nederland van 11 miljoen naar 10 miljoen mensen afnemen (van Bronswijk, 2010). Willen we dezelfde hoeveelheid taken blijven uitvoeren dan zuIlen we extra hulpmiddelen moeten inzetten. Automation in Building and Construction is het internationale vakgebied dat hulpmiddelen voor gebouwen en de productie ervan ontwerpt.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-24
Aantal pagina's3
TijdschriftSupporter, Magazine van SUPport
Volume24
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit