Automating data-driven modelling of dynamical systems: an evolutionary computation approach

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

377 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Tóth, Roland, Promotor
  • Schoukens, Maarten, Co-Promotor
Datum van toekenning4 mrt 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4991-7
StatusGepubliceerd - 4 mrt 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit