Automatic verification for deadlock in networks-on-chips with adaptive routing and wormhole switching

F. Verbeek, J. Schmaltz

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    7 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Automatic verification for deadlock in networks-on-chips with adaptive routing and wormhole switching'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science