Automatic transverse mode optimization of an all-solid-state laser using an intracavity adaptive-optic mirror

Walter Lubeigt, Gareth Valentine, John Girkin, E. Bente, David Burns

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automatic transverse mode optimization of an all-solid-state laser using an intracavity adaptive-optic mirror'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie