Automatic tractography for brain tumor surgery: towards clinical application

Stephan Meesters, Maud Landers, Geert-Jan Rutten, Luc Florack

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the ISMRM & SMRT Annual Meeting & Exhibition 15-20 May 2021
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit