Automatic synthesis of reconfigurable instruction set accelerators

B. Kastrup

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

343 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Electrical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Jess, Jochen, Promotor
  • van Meerbergen, Jef, Promotor
Datum van toekenning22 mei 2001
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-74445-50-0
StatusGepubliceerd - 2001

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit