Automatic segmentation of MR brain images of preterm infants using supervised classification

P. Moeskops, M.J.N.L. Benders, S.M. Chiţ, K.J. Kersbergen, F. Groenendaal, L.S. de Vries, M.A. Viergever, I. Išgum

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

55 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automatic segmentation of MR brain images of preterm infants using supervised classification'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen