Automatic proof of graph nonisomorphism

A.M. Cohen, J.W. Knopper, S.H. Murray

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

We describe automated methods for constructing nonisomorphism proofs for pairs of graphs. The proofs can be human-readable or machine-readable. We have developed an experimental implementation of an interactive webpage producing a proof of (non)isomorphism when given two graphs.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)211-229
TijdschriftMathematics in Computer Science
Volume2
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automatic proof of graph nonisomorphism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit