Automatic procedure to include imperfections in non-linearly analysed steel frames

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Uitgeverijs.n.
Opdrachtgevend orgaanINGEROP, Clermont Ferrand, France
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit