Automatic Prefabricated Construction Simulation using Deep Reinforcement Learning

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageProfessioneel

Originele taal-2Engels
TitelConference CIB W78 - LDAC 2021
UitgeverijITC Press
Pagina's21-31
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit