Automatic measurement of intonation

G.W.G. Spaai, A. Storm, D.J. Hermes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

4 Citaten (Scopus)
100 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2443-
TijdschriftJournal of the Acoustical Society of America
Volume91
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit