Automatic layout generation of high performance digital to analog converters

C. Lin, K. Doris, A.H.M. Roermund, van

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProrisc 2000
Pagina's389-394
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit