Automatic Delay Tuning of a Novel Ring Resonator-Based Photonic Beamformer for a Transmit Phased Array Antenna

Laurens Bliek (Corresponding author), Sander Wahls, Ilka Visscher, Caterina Taddei, Roelof Bernardus Timens, Ruud Oldenbeuving, Chris Roeloffzen, Michel Verhaegen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Automatic Delay Tuning of a Novel Ring Resonator-Based Photonic Beamformer for a Transmit Phased Array Antenna'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie