Automatic declustering of extreme values via an estimator for the extremal index

C.A.T. Ferro, J. Segers

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

  45 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijEurandom
  Aantal pagina's16
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamReport Eurandom
  Volume2002025
  ISSN van geprinte versie1389-2355

  Citeer dit