Automatic declustering of extreme values via an estimator for the extremal index

C.A.T. Ferro, J. Segers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

58 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's16
StatusGepubliceerd - 2002

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2002025
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit