Automatic authoring in the LAOS AHS authoring model

A.I. Cristea

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

    62 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Automatic authoring in the LAOS AHS authoring model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science