Automated Vehicles as a Space for Work & Wellbeing

Bastian Pfleging, Andrew L. Kun, Orit Shaer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
60 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated Vehicles as a Space for Work & Wellbeing'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Engineering

Physics