Automated termination analysis for logic programs with cut

P. Schneider-Kamp, J. Giesl, T. Stroeder, A. Serebrenik, R. Thiemann

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  29 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated termination analysis for logic programs with cut'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Rekenkunde

  Engineering en materiaalwetenschappen