Automated Sub-micron Accurate Optical Fiber Alignment for Photonic Applications

Matthijs Henricus Maria van Gastel

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1438 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Steinbuch, Maarten, Promotor
  • Vermeulen, J.P.M.B. (Hans), Promotor
  • Ruijl, T.A.M., Co-Promotor
Datum van toekenning25 mrt 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5231-3
StatusGepubliceerd - 25 mrt 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit