Automated scanning probe microscopy as a new tool for combinatorial polymer research : conductive carbon black poly(dimethylsiloxane) composites

R.A. Neffati, A.A. Alexeev, S. Saunin, J.C.M. Brokken-Zijp, D. Wouters, S. Schmatloch, U.S. Schubert, J. Loos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated scanning probe microscopy as a new tool for combinatorial polymer research : conductive carbon black poly(dimethylsiloxane) composites'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen