Automated parallel synthesis of metallo-supramolecular polymers

S. Schmatloch, A.M.J. Berg, van den, M.W.M. Fijten, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated parallel synthesis of metallo-supramolecular polymers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science