Automated normalized cut segmentation of aortic root in CT angiography

M. Elattar, E. Wiegerinck, R.N. Planken, E.T. VanBavel, H.C. Assen, van, J. Baan Jr., H.A. Marquering

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated normalized cut segmentation of aortic root in CT angiography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science