Automated multiparametric localization of prostate cancer based on B-mode, shear-wave elastography, and contrast-enhanced ultrasound radiomics

Rogier R. Wildeboer (Corresponding author), Christophe K. Mannaerts, Ruud J. G. van Sloun, Lars Budäus, Derya Tilki, Hessel Wijkstra, Georg Salomon, Massimo Mischi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
38 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Automated multiparametric localization of prostate cancer based on B-mode, shear-wave elastography, and contrast-enhanced ultrasound radiomics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen